Vedlikehold og tips

Avhengig av hvor mye gulvet ditt blir belastet, er det gjenstand for naturlig slitasje. Over lengre tid kan det forekomme bruksmerker på overflaten, derfor anbefaler vi forebyggende tiltak og regelmessig vedlikehold.